» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมล่าสุด
ค้นหา:
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานที่โพส
07/06/2561 ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายน้ำดื่ม ปี 2561 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2561 อบรมปรับพื้นฐาน ม.1,4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28/05/2560 เกียรติบัตรอบรมระบบ SMSS สำหรับครูทุกคน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2560 แบบฟอร์แผนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14/11/2559 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
09/09/2559 โครงการพัฒนาทักษะและสมาธิของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Paint กลุ่มบริหารงานทั่วไป
24/08/2559 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •