แนะนำ...รองผู้อำนวยการ..คนใหม่...

นายเสกสรรค์ ยุภาส
- เกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2525
- ภูมิลำเนา 95 หมู่ 2 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี
- ที่อยู่ปัจจุบัน 83 หมู่ 1 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 • ประวัติการศึกษา ::
 • - ระดับประถมศึกษา (ป.6) โรงเรียนบ้านธรรมละ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี
  - ระดับมัธยมศึกษา (ม.6) โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) วิทยาลัยพลศึกษา จ.สมุทรสาคร
  - ระดับปริญญาตรี (ศษ.บ.) พลศึกษา ม.รามคำแหง จ.กรุงเทพมหานคร
  - ระดับปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
 • การรับราชการ ::
 • -เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  -พ.ศ. 2555 ตำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบุยาว อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
  -พ.ศ. 2557 ตำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตัง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  -พ.ศ. 2558 ตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  -ปัจจุบัน ตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ